Vitaliteit

Je kunt geen krant of tijdschrift openslaan of je komt de term vitaliteit tegen. Maar waar hebben we het eigenlijk over en wat betekent dit voor een organisatie en voor een individu? 

Vitaliteit gaat over in balans zijn. Belangrijke aspecten bij bedrijfsvoering zijn een heldere strategie, de juiste mensen op de juiste plek, kwaliteit van uitvoering en de financiële ruimte die er is om een ander te bekostigen. In de praktijk blijkt het lastig om aan deze aspecten te werken, zodanig dat ze met elkaar in balans zijn. Heb je met het management team een prachtige strategie bedacht, blijkt de rest van het bedrijf niet te begrijpen waar je heen wilt. Of presenteer je begin van het jaar het jaarplan, blijkt deze na 3 weken al niet meer te kloppen. Zelfs kwartaalplannen zijn lastig te volgen. En zo valt er altijd wel iets te klagen, gaan de getalenteerde mensen bij je weg, vallen anderen uit met een burn-out en loopt de concurrentie je links en rechts voorbij. Het piept, kraakt en knarst en als bedrijf ben je dan verre van vitaal.

Een essentieel onderdeel waar een vitale organisatie mee staat of valt is de aanwezigheid van vitaal leiderschap:

  • In hoeverre geef je zelf het goede voorbeeld? Doe je wat je zegt? Zeg je wat je doet? Hoe zit het met je eigen werk-privé balans? En je fysieke gesteldheid?
  • Ben je oprecht geïnteresseerd in de ontwikkeling van je medewerkers en hoe steun je hen hierin?
  • Hoe zorg je ervoor dat mensen gemotiveerd zijn en blijven in hetgeen ze doen?
  • Communiceer je open, geef je feedback en ben je in staat zelf feedback te ontvangen?
  • Hoe ga je om met fouten die worden gemaakt? En met je eigen fouten?
  • In hoeverre delegeer je verantwoordelijkheden c.q. heb je vertrouwen in je mensen? In hoeverre hebben de mensen vertrouwen in jou?
Vitale leiders geven het goede voorbeeld, zijn in staat mensen te betrekken en te motiveren en sturen bij op de verschillende belangrijke bedrijfsaspecten door een heldere communicatie en terugkoppeling.