Vitaal Leiderschap

De gezonde weg naar succes kan niet worden bewandeld zonder vitaal leiderschap. De hiërarchische manager maakt plaats voor de inspirerende en ondersteunende coach. Niet het bedrijfsresultaat heeft de hoogste prioriteit, maar de vitaliteit en prestaties van medewerkers en teams. Het bedrijfsresultaat volgt hier immers uit. Want: blije werknemers zorgen voor blije klanten.

De weg naar vitaal leiderschap bestaat uit verschillende aandachtsgebieden en hiervoor zijn verschillende trainingen ontwikkeld:

  • De IK-training: deze is gericht op de individuele manager. Onderzocht wordt hoe is het gesteld met de eigen vitaliteit. Het balansmodel wordt uitgelegd en er worden oefeningen gedaan en tools aangereikt om de eigen vitaliteit te verbeteren. Onderdeel hiervan is persoonlijk leiderschap.
  • De TEAM-training: deze is gericht op de rol van de team manager / coach: hoe kan ik mijn medewerkers en teams zodanig begeleiden dat ze met plezier en passie tot topprestaties in staat zijn. Het self-STEERing Team framework biedt handvatten, deze wordt zodanig toegelicht dat deze direct in de praktijk kan worden toegepast. 
  • De ORGANISATIE-training: hier wordt ingegaan op de aspecten die belangrijk zijn om als organisatie in balans te zijn. Voor elk afzonderlijk aspect worden tools aangereikt die helpend zijn. Daarbij wordt ook gekeken naar het leiderschap, onmisbaar bij het in balans brengen en houden van de organisatie. 

De trainingen hoeven niet noodzakelijkerwijs in deze volgorde gedaan te worden, noch is het noodzakelijk ze allemaal te doen. Echter door zelf in balans te zijn, zul je in staat zijn en inzien hoe je anderen kunt coachen om het beste uit zichzelf te halen en begrijp je ook wat ervoor nodig is om als organisatie in balans te zijn.

De trainingen kunnen zowel individueel als als managementteam afgenomen worden. 

Geïnteresseerd? Neem contact op voor meer informatie.