Self-STEERing Team Framework

Nog niet zo lang geleden was het een trend: zelfsturende teams. Het idee was dat zelfsturende teams  meer gemotiveerde werknemers zou opleveren, de snelheid van productie zou toenemen en er flexibeler op veranderingen ingespeeld zou worden. Veel organisaties zijn hiermee aan de slag gegaan met wisselend succes. Er lijkt geen vast recept te zijn en de meningen over de effectiviteit zijn verdeeld. 

Een toverformule is er niet, wel een framework.

Self-STEERing Team Framework

Het ‘Self-STEERing Team Framework’ bevat de cruciale aspecten die voorwaarde zijn voor het opzetten/inrichten/aanpassen van teams richting zelfsturing. Ieder teamlid zal zich hierin herkennen en dat is tevens de kracht van het framework. Of het nu teams zijn in grote of kleine bedrijven, elke team dat zelfsturend wil zijn of worden kan met dit framework aan de slag.  

Over de rol van leidinggevenden zijn de meningen verdeeld. Wel of niet een leidinggevende die de kaders uitzet en het team coacht of niet? Wie zitten er in een team en hoe zijn de rollen verdeeld? Welke afspraken worden er gemaakt? Hoe wordt er geprioriteerd? Welke processen gevolgd? Wat doe je bij conflicten? Op al deze vragen biedt het framework houvast, het zorgt voor een solide basis en geeft richting aan teams die zelfsturend willen zijn of worden. 

Meer informatie?

Geinteresseerd in het framework? Neem contact op voor een vrijblijvende afspraak voor een nadere toelichting. 

Elk team kan na toelichting van het Self-STEERing Team Framework zelf aan de slag om het te implementeren. Hulp bij de implementatie wordt geboden via de Self-STEERing Teamsessies.