Organisatie

Er is veel onderzoek verricht naar wat een bedrijf succesvol maakt. Wat elke keer weer naar voren komt en wat in deze tijd steeds belangrijker lijkt te zijn is leiderschap. 

Mensen verlaten geen bedrijven maar managers

Het succes van een organisatie wordt tevens bepaald door een combinatie van verschillende andere aspecten. Er zijn talloze verschillende modellen die hiervoor zijn opgesteld. Hoe zorg je ervoor dat je als bedrijf in balans komt en daarmee vitaal? De diensten van GoTji zijn gericht op het vergroten van de vitaliteit van de organisatie. De aanpak is erop gericht om een aantal belangrijke aspecten, inclusief vitaal leiderschap, in balans te brengen.

Het kan interessant zijn om te starten met een nulmeting. Hieruit volgt wat de meeste aandacht nodig heeft. Het plan van aanpak kan hier vervolgens op worden afgestemd.

GoTji heeft een vitaliteitsscan ontwikkeld, die de huidige vitaliteit van uw organisatie op verschillende aspecten meet. Naar aanleiding van de resultaten wordt inzichtelijk waar het aan vitaliteit in de organisatie ontbreekt. Door te bespreken wat de gewenste vitaliteit is kan vervolgens een plan van aanpak worden opgesteld.